Archiwum roku: R


Zaproszenie dla Szkół Podstawowych w Powiecie Lubańskim

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Powiecie Lubańskim Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych w Powiecie Lubańskim na spotkanie w dniu 13 grudnia o godz. 10 do siedziby Poradni. Przedmiotem spotkania będzie przekazanie informacji i wniosków z konferencji dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Lubańskiego dotyczących edukacji […]


Zaproszenie na spotkanie psychologów i psychoterapeutów sektora prywatnego powiatu lubańskiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza psychologów i psychoterapeutów z powiatu lubańskiego na spotkanie w ramach cyklu Grupy Wsparcia Psychologów, które odbędzie się 15.11.2023r.  godz 9.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Tematyka spotkania obejmuje:  integrację środowiska psychologów i psychoterapeutów powiatu lubańskiego, określenie potrzeb, wsparcie w zakresie oddziaływań, wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych form pomocy […]


Spotkanie psychologów 2023

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza wszystkich psychologów i psychoterapeutów pracujących na terenie Powiatu Lubańskiego zarówno w placówkach państwowych, jak również prowadzących działalność prywatną, którzy deklarują wolę współpracy z naszą Placówką, do kontaktu. Planujemy zorganizowanie spotkania w celu zintegrowania środowiska, wymiany doświadczeń oraz stworzenia Grupy Wsparcia. Osobą do kontaktu […]


Rola prawidłowego funkcjonowania tarczycy dla rozwoju dziecka.

mgr Karolina Sandecka logopeda kliniczny, specjalista neurologopedii Gruczoł tarczycy jest jednym z największych gruczołów dokrewnych  i najlepiej ukrwionych narządów w organizmie człowieka[1]. Hormony produkowane przez tarczyce:  trijodotyronina (T3) oraz tyroksyna (T4 -tetrajodotyronina) odgrywają bardzo istotną rolę dla metabolizmu białek, węglowodanów oraz tłuszczów. Wpływają na przemiany energetyczne w organizmie,  funkcjonowanie układów krążenia i nerwowego, […]


UWAGA!!! RODZICE/OPIEKUNOWIE – ROZPOCZYNA SIĘ NOWY NABÓR DZIECI DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA 2023 ROK

Informujemy, że nowy nabór dzieci do udziału w programie „ZA ŻYCIEM” na rok 2023 zaplanowano w dniach 27 – 31 marca 2023 r. Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu w godzinach urzędowania sekretariatu. Dokumenty do pobrania dostępne są pod linkiem:  […]


23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień walki z Depresją

Depresja to poważna choroba, na którą coraz częściej zapadają dzieci i młodzież.    Dzieci tak jak osoby dorosłe mogą doświadczać wielu różnych emocji, także tych trudnych, np. : smutku, żalu, złości. W dawniejszych czasach rzadziej rozpoznawano depresję u dzieci, ponieważ mniej zajmowano się ich nastrojem i samopoczuciem. Trzeba z dzieckiem […]


Zaproszenie

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów i zainteresowanych nauczycieli z Placówek Szkolnych i Przedszkolnych  z powiatu lubańskiego na kontynuację spotkań w ramach Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów Szkolnych, które odbędzie się 25 stycznia 2023r. o godzinie 9.00 w siedzibie Poradni. Tematyka spotkania: „ Uczeń ze spectrum […]


Uczeń z Zespołem Aspergera w systemie klasowo- lekcyjnym.

Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju. Jest on diagnozowany coraz częściej.  Z uwagi na trudności w dostosowaniu się do obowiązków szkolnych oraz trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, dziecko z Zespołem Aspergera może mieć problemy w sferze  akceptacji wśród rówieśników.  Co wyróżnia dziecko z Zespołem Aspergera? – rozwój […]