Nowy adres e-mail

Dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Lubania informuje, że od dnia 15.07.2024r. w jednostce przestaje funkcjonować niekomercyjny adres e-mail. Zmiana adresu jest związana z wymogami zachowania bezpieczeństwa i zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich systemach informatycznych i kierowanie bieżącej korespondencji […]


Szkolenie: „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju mowy i trudności szkolnych”.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach w Powiecie Lubańskim na szkolenie: „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju mowy i trudności szkolnych”.  Problematykę przedstawią zaproszeni goście, specjaliści protetyki słuchu na co dzień związani z firmą Audika Panie Katarzyna Cygan oraz Aleksandra Semenowicz.   Spotkanie  w ramach Grupy Wsparcia Logopedów Powiatu Lubańskiego odbędzie […]


Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży jako konsekwencje edukacji zdalnej, ograniczeń okresu Covid-19”.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza  na spotkanie połączonych Grup Wsparcia Psychologów i Pedagogów z powiatu lubańskiego, które odbędzie się 19.03.2024r godz10.00 w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza . Temat spotkania : „Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży jako konsekwencje edukacji zdalnej, ograniczeń okresu Covid-19”. WYDARZENIE EDUKACYJNE […]


II  spotkanie w ramach cyklu Grupy Wsparcia Psychologów

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza psychologów i psychoterapeutów z powiatu lubańskiego na II  spotkanie w ramach cyklu Grupy Wsparcia Psychologów, które odbędzie się 10.01.2024r godz. 9.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka spotkania obejmuje:  • Powitanie i słowo wstępne:  dyrektor PPP Małgorzata Grzesiak, • Prezentacja oferty usług Centrum Psychologii i Rozwoju: kierownik Centrum Natalia Witman-Herdzik,  • „ Stan psychiczny młodzieży”: z doświadczenia lekarza psychiatry: […]


Zaproszenie dla Szkół Podstawowych w Powiecie Lubańskim

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Powiecie Lubańskim Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych w Powiecie Lubańskim na spotkanie w dniu 13 grudnia o godz. 10 do siedziby Poradni. Przedmiotem spotkania będzie przekazanie informacji i wniosków z konferencji dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Lubańskiego dotyczących edukacji […]


Zaproszenie na spotkanie psychologów i psychoterapeutów sektora prywatnego powiatu lubańskiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza psychologów i psychoterapeutów z powiatu lubańskiego na spotkanie w ramach cyklu Grupy Wsparcia Psychologów, które odbędzie się 15.11.2023r.  godz 9.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Tematyka spotkania obejmuje:  integrację środowiska psychologów i psychoterapeutów powiatu lubańskiego, określenie potrzeb, wsparcie w zakresie oddziaływań, wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych form pomocy […]


Spotkanie psychologów 2023

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza wszystkich psychologów i psychoterapeutów pracujących na terenie Powiatu Lubańskiego zarówno w placówkach państwowych, jak również prowadzących działalność prywatną, którzy deklarują wolę współpracy z naszą Placówką, do kontaktu. Planujemy zorganizowanie spotkania w celu zintegrowania środowiska, wymiany doświadczeń oraz stworzenia Grupy Wsparcia. Osobą do kontaktu […]


Rola prawidłowego funkcjonowania tarczycy dla rozwoju dziecka.

mgr Karolina Sandecka logopeda kliniczny, specjalista neurologopedii Gruczoł tarczycy jest jednym z największych gruczołów dokrewnych  i najlepiej ukrwionych narządów w organizmie człowieka[1]. Hormony produkowane przez tarczyce:  trijodotyronina (T3) oraz tyroksyna (T4 -tetrajodotyronina) odgrywają bardzo istotną rolę dla metabolizmu białek, węglowodanów oraz tłuszczów. Wpływają na przemiany energetyczne w organizmie,  funkcjonowanie układów krążenia i nerwowego, […]


NABÓR SPECJALISTÓW/TERAPEUTÓW DO PROGRAMU ” ZA ŻYCIEM”

SZANOWNI PAŃSTWO !! Informujemy, że ruszył kolejny nabór specjalistów do pracy w ramach programu „Za życiem”. W tym roku procedura przetargowa odbywa się przez platformę e-zamówiania.gov.pl Niezbędne informacje znajdują się pod linkiem:  https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/8a9e0f22-78fc-4ce8-9689-0a99b52a1599