Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży jako konsekwencje edukacji zdalnej, ograniczeń okresu Covid-19”.


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza  na spotkanie połączonych Grup Wsparcia Psychologów i Pedagogów z powiatu lubańskiego, które odbędzie się 19.03.2024r godz10.00 w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza .

Temat spotkania :

„Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży jako konsekwencje edukacji zdalnej, ograniczeń okresu Covid-19”.

WYDARZENIE EDUKACYJNE POD PATRONATEM STAROSTY LUBAŃSKIEGO WALEREGO CZARNECKIEGO

Program merytoryczny w realizacji :

Kierownika Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Rehabilitacji dla dzieci 
i młodzieży dr Nataszy Hładuń  oraz psychologów Oddziału mgr Karoliny Michalik i mgr Przemysława Milewskiego z Wielospecjalistycznego Szpitala  SPZOZ w Zgorzelcu.

Na mocy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu 
z  Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w spotkaniu udział wezmą studenci   psychologii.

Spotkanie wpisuje się w priorytet Ministerstwa Edukacji i Nauki na 2023/24 rok 

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego 
w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- 
i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, 
w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny; wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań 
w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.”

W przerwie zapraszamy na kawę, herbatę  oraz poczęstunek.

Wszyscy Uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału w spotkaniu

Prosimy o potwierdzenie przybycia nr tel. 756465110 do dnia 15 marca 2024r.