Zaproszenie na spotkanie psychologów i psychoterapeutów sektora prywatnego powiatu lubańskiego


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza psychologów i psychoterapeutów z powiatu lubańskiego na spotkanie w ramach cyklu Grupy Wsparcia Psychologów, które odbędzie się 15.11.2023r.  godz 9.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Tematyka spotkania obejmuje:  integrację środowiska psychologów i psychoterapeutów powiatu lubańskiego, określenie potrzeb, wsparcie w zakresie oddziaływań, wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych form pomocy dzieciom i młodzieży, stworzenie bazy danych psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

Osobą prowadząca spotkanie i  do kontaktu jest psycholog 

            mgr Małgorzata Bagrij– tel. 75 646 51 25

prosimy o potwierdzenie przybycia nr tel. 75 646 51 10 – Sekretariat

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Lubaniu 

Małgorzata Grzesiak