Archiwum miesiąca: listopad 2018


„Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – seksualność uczniów z niepełnosprawnościami w tym z Zespołem Aspergera”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół i placówek oraz zainteresowanych rodziców z powiatu lubańskiego na konferencję szkoleniową „Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – seksualność uczniów z niepełnosprawnościami w tym z Zespołem Aspergera” w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 12:00


„Budowanie relacji z uczniami (grupą) oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza na konferencję szkoleniową organizowaną przy współudziale Instytutu Witelon w Krakowie z udziałem dr Tomasza Waleczko „Budowanie relacji z uczniami (grupą) oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom” w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:00