Rola prawidłowego funkcjonowania tarczycy dla rozwoju dziecka.


mgr Karolina Sandecka

logopeda kliniczny, specjalista neurologopedii

Gruczoł tarczycy jest jednym z największych gruczołów dokrewnych  i najlepiej ukrwionych narządów w organizmie człowieka[1]. Hormony produkowane przez tarczyce:  trijodotyronina (T3) oraz tyroksyna (T4 -tetrajodotyronina) odgrywają bardzo istotną rolę dla metabolizmu białek, węglowodanów oraz tłuszczów. Wpływają na przemiany energetyczne w organizmie,  funkcjonowanie układów krążenia i nerwowego, gospodarkę wodno-elektrolitową. Stanowią ważny czynnik wpływający na prawidłowy rozwój organizmu[2],[3]. Istotna jest również rola kalcytoniny, hormonu produkowanego przez komórki okołopęcherzykowe gruczołu tarczowego, które mają wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforową[4]

Dla prawidłowej pracy tarczycy konieczny jest jod, gdyż jego niedobory powodują upośledzenie syntezy hormonów. Jest to pierwiastek egzogenny, co oznacza, że można go dostarczyć jedynie w produktach spożywczych i farmaceutykach[5]. Wnioski członków Polskiej Komisji ds. Zaburzeń Niedoboru Jodu z wyników  badań z 1992-1993 r.  wskazały na konieczność jodowania produktów spożywczych w celu unikania następstw niedoboru tego pierwiastka.  Od 1997 roku istnieje obowiązek jodowania soli kuchennej. Zostało wprowadzone także w ramach profilaktyki jodowanieżywienia wstępnego i następnego dedykowanego  noworodkom a także suplementacji kobiet w ciąży i kobiet karmiących[6]

Optymalne funkcjonowanie tarczycy  powiązane jest z prawidłową pracą podwzgórza i przysadki mózgowej. Tyreoliberyna (TRH) hormon produkowany przez podwzgórze reguluje poziom hormonu tyreotropowego (TSH) przysadki, ten zaś stymuluje tarczycę do uwalniania głównie tyroksyny i trijodotyroniny[7]

Hormony tarczycy są bardzo istotne dla prawidłowego procesu wzrostu i dojrzewania komórek oraz tkanek w okresie prenatalnym i noworodkowym. Od 20-22 dnia u płodu rozpoczynają się procesy tworzenia gruczołu tarczowego, żeby już w 7 tygodniu życia płodowego gruczoł  uzyskał położenie przedtchawicze na szyi. Około 70 dnia rozpoczyna się u płodu tworzenie pęcherzyków tarczycowych[8]

Utrzymanie prawidłowego poziomu hormonów tarczycy jest niezwykle istotne dla rozwoju mózgu dziecka w łonie matki szczególnie między 10-20 tygodniem ciąży. Płód korzysta z tetrajodotyroniny znajdującym się w płynie owodniowym. Szczególnie niekorzystana dla rozwoju psychomotorycznego dziecka jest nieleczona niedoczynność tarczycy u matki przed 17 tygodniem ciąży. Równie niekorzystny wpływ na płód ma  nadczynność oraz choroby autoimmunologiczne tarczycy u matki[9].

Już u noworodków można zaobserwować objawy zaburzeń hormonów tarczy. Dla wrodzonej niedoczynności charakterystyczne są np. ospałość, hipotonia, trudności z karmieniem, powiększony język, zaparcia, chrapliwy płacz, przedłużająca się fizjologiczna żółtaczka, przepuklina pępkowa czy suchość skóry. W nabytej niedoczynności tarczycy możemy obserwować m.in. bradykardię, senność, zaparcia, powiększenie tarczycy, bladość oraz szorstkość skóry, nadwagę, opóźniony wzrost, zmęczenie, zwiększone owłosienie ciała, przeważnie opóźnione dojrzewanie płciowe i u kobiet nieregularne cykle miesiączkowe[10].  Objawami mogącymi sugerować nadczynność tarczycy są: wole tarczycowe, tachykardia, nieprawidłowe wartości ciśnienia krwi, zaburzenia pracy serca, wytrzeszcz gałek ocznych, wzmożona ruchliwość, trudności z zasypianiem i snem, koszmary nocne, zmienność nastrojów, nadmierna potliwość, wypadanie włosów, zaczerwienienia skóry, luźne stolce, nieprawidłowości w procesie mineralizacji kości, osłabienie siły mięśniowej, u kobiet późne wystąpienie pierwszej miesiączki i nieregularne cykle[11].

Zaburzenia czynności tarczy negatywnie wpływają na stan zdrowia i samopoczucie dziecka. Niedoczynność tarczycy w okresie prenatalnymi, noworodkowymi i niemowlęcym stanowi jedną przyczyn zaburzeń dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego, czego następstwem może być niepełnosprawność fizyczna i intelektualna[12]

            Prawidłowo funkcjonująca tarczyca jest bardzo istotna dla rozwijającego się organizmu zarówno w życiu płodowym jak i postnatalnym. Dlatego tak istotne jest, aby kobiety w ciąży pozostawały pod opieką lekarza ginekologa. Równie ważna jest obserwacja rozwoju dziecka i konsultowanie zaobserwowanych nieprawidłowości z lekarzem pediatrą. Wczesne wykrycie i wdrożenie prawidłowego leczenia pozytywnie wpływa na osiąganie przez dziecko kolejnych kamieni milowych w rozwoju. 

Bibliografia:

  1. Beń-Skowronek I., Rozwój dzieci matek z zaburzeniami czynności tarczycy, Endokrynologia Pediatryczna201514, 1,50, 53-58.
  2. Counts D., Varma S.K., Niedoczynność tarczycy u dzieci, Pediatria po dyplomie, 2010,14,2, 34-42.
  3. Karpińska J., Kryszałowicz B., Franek E., Pierwotne, wtórne i jatrogenne zaburzenia czynności tarczycy, Choroby serca i naczyń, 2007, 4, 1,48-53. 
  4. Lemańska D. Hormon tyreotropowy w badaniu przesiewowym noworodków jako miara środowiskowego niedoboru jodu. Rozorawa habilitacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegiu Medicum, Wydział Lekarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
  5. Markiewicz K., Pokora-Kałwak D., Noczyńska A., Sapilak B., Choroby tarczycy u dzieci, Lekarz POZ 6/2017, 395-399.
  6. Pyka B., Zynek-Zieleń I., Kowalska J. i wsp. , Zalecenia dietetyczne dotyczące spożywania jodu- w poszukiwaniu konsensusu między kardiologami a endokrynologami, Folia Cardiologica 2019, 14, 2,
    156-160.
  7. Szlachcic A., Konturek S.J., Fizjologia wydzielania wewnętrznego, w : Konturek fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, pod red. T. Brzozowski, Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2019, s. 541-588.
  8. Woźniak M.J., Matyjaszek-Matuszek B., Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy, Lekarz POZ 5/2022, 331-337.

[1] A. Szlachcic, S.J. Konturek, Fizjologia wydzielania wewnętrznego, w : Konturek Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, pod red. T. Brzozowski, Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2019, s. 541-588.

[2] Ibidem.

[3] J. Karpińska, B. Kryszałowicz, E. Franek , Pierwotne, wtórne i jatrogenne zaburzenia czynności tarczycy, Choroby serca i naczyń 2007, 4, 1,48-53. 

[4] M.J. Woźniak, B. Matyjaszek-Matuszek, Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy, Lekarz POZ 5/2022, 331-337.

[5] D. Lemańska, Hormon tyreotropowy w badaniu przesiewowym noworodków jako miara środowiskowego niedoboru jodu. Rozprawa habilitacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegiu Medicum, Wydział Lekarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

[6] B. Pyka, I.  Zynek-Zieleń, J. Kowalska i wsp. , Zalecenia dietetyczne dotyczące spożywania jodu- w poszukiwaniu konsensusu między kardiologami a endokrynologami, Folia Cardiologica 2019, 14,2,156-160

[7] A. Szlachcic, S.J. Konturek, Fizjologia wydzielania wewnętrznego, op. cit. 

[8] I. Beń-Skowronek, Rozwój dzieci matek z zaburzeniami czynności tarczycy, Endokrynologia Pediatryczna 2015, 14, 1,50, 53-58. 

[9] Ibidem.

[10] D. Counts, S.K. Varma, Niedoczynność tarczycy u dzieci, Pediatria po dyplomie 2010,14,2, 34-42.

[11] K. Markiewicz, D. Pokora-Kałwak , A. Noczyńska, B. Sapilak, Choroby tarczycy u dzieci, Lekarz POZ 6/2017, 395-399. 

[12] D. Lemańska, Hormon tyreotropowy w badaniu przesiewowym noworodków op. cit.