UWAGA!!! RODZICE/OPIEKUNOWIE – ROZPOCZYNA SIĘ NOWY NABÓR DZIECI DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA 2023 ROK


Informujemy, że nowy nabór dzieci do udziału w programie „ZA ŻYCIEM” na rok 2023 zaplanowano w dniach 27 – 31 marca 2023 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu w godzinach urzędowania sekretariatu.

Dokumenty do pobrania dostępne są pod linkiem:  https://bip.powiatluban.pl/pppluban,m,2148,informacja-dla-rodzicow-prawnych-opiekunow.html

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do wniosku oprócz wypełnionych dokumentów należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność, bądź zagrożenie niepełnosprawnością,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko taką posiada.

 O wynikach rekrutacji poinformujemy bezpośrednio rodziców/opiekunów.

Informacji udziela Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu Małgorzata Grzesiak – koordynator programu lub osoba przez niego wyznaczona w godzinach pracy sekretariatu Poradni.