Archiwum miesiąca: wrzesień 2013


Zasady wydawania opinii o dysleksji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być […]Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu

serdecznie zaprasza pedagogów szkolnych szkół podstawowych

i gimnazjalnych powiatu lubańskiego  na kolejną edycję programu wspierającego pedagogów szkolnych „Poradnia- Pedagodzy”.

 

Osoby prowadzące:

psycholog Agnieszka Konopska

pedagog Beata Bodziona

pedagog Hanna Harasimiuk

 

Spotkania będą się odbywały w siedzibie Poradni od godziny 9.00 do 11.00.

 

Proponowana tematyka spotkań w obszarach m.in. związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ 2014:

 

  • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  • Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
  • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

 

 

Terminy spotkań: 

23.10. 2013

20.11. 2013

18.12. 2013

 22.01. 2014

19.03. 2014

16.04. 2014

 21.05. 2014

                                                                            Serdecznie zapraszamy!