Archiwum miesiąca: marzec 2014


Co znaczy w praktyce „dostosować wymagania edukacyjne do…” ?

Dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi jest coraz więcej. W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy sprawdzania wiedzy, albo treści, albo i formy, i treści. I tak, jeśli u dziecka zdiagnozowana jest: •     Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie […]


Zimowe półkolonie terapeutyczne

Od   17.02.2014  do  21.02.2014 w godzinach 9-13 odbywały się  na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu   półkolonie terapeutyczne dla uczniów. Półkolonie terapeutyczne to wieloletnia tradycja Poradni. Każdy dzień dzieci miały wypełniony ciekawymi zajęciami o charakterze integracyjnym, twórczym, rozwijającym komunikację w grupie i pozytywną samoocenę. Zabawy ruchowe i sportowe, zajęcia  przy […]