Szkolenie: „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju mowy i trudności szkolnych”.


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach w Powiecie Lubańskim na szkolenie: 
„Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju mowy 
i trudności szkolnych”. 

Problematykę przedstawią zaproszeni goście, specjaliści protetyki słuchu na co dzień związani z firmą Audika Panie Katarzyna Cygan oraz Aleksandra Semenowicz.  

Spotkanie  w ramach Grupy Wsparcia Logopedów Powiatu Lubańskiego odbędzie się  w dniu 21.05.2024 r.  o godzinie 10:00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lubaniu. 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 10.05.2024 r.