Zaproszenie dla Szkół Podstawowych w Powiecie Lubańskim


Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Powiecie Lubańskim

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych w Powiecie Lubańskim na spotkanie w dniu 13 grudnia o godz. 10 do siedziby Poradni.

Przedmiotem spotkania będzie przekazanie informacji i wniosków z konferencji dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Lubańskiego dotyczących edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów z orzeczeniami, w kontekście ich dalszej edukacji na III etapie kształcenia.

W razie braku możliwości uczestniczenia doradcy zawodowego , prosimy o oddelegowanie pedagoga szkolnego.

Z uwagi na ważność problemu, prosimy o niezawodne przybycie i potwierdzenie obecności do 12 grudnia br