Uczeń z Zespołem Aspergera w systemie klasowo- lekcyjnym.

Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju. Jest on diagnozowany coraz częściej.  Z uwagi na trudności w dostosowaniu się do obowiązków szkolnych oraz trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, dziecko z Zespołem Aspergera może mieć problemy w sferze  akceptacji wśród rówieśników.  Co wyróżnia dziecko z Zespołem Aspergera? – rozwój […]


JAK ROZMAWIAĆ O MUTYZMIE WYBIÓRCZYM DZIECKA

Chciałabym Cię serdecznie zaprosić na 4-tygodniową BEZPŁATNĄ edycję kursu: JAK ROZMAWIAĆ O MUTYZMIE WYBIÓRCZYM DZIECKAZdejmij z siebie ciężar matki-wariatki – uzyskaj zrozumienie i wsparcie, którego potrzebujesz👉 O czym jest kurs?Podczas kursu poznasz skuteczne sposoby, zwiększające szanse na zrozumienie trudności Twojego dziecka przez bliższe i dalsze otoczenie.Poznasz sprawdzone schematy rozmów w […]


„2021 Rokiem Ludwika Anioła”

W dniu 17 grudnia 2021 r. w ramach projektu „2021 Rokiem Ludwika Anioła”, TPD Koło przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zorganizuje dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – szkole której nauczycielem i wicedyrektorem był mgr Ludwik Anioł – „POTYCZKI ORTOGRAFICZNE Z ANIOŁEM. Odbiorcami projektu będą uczniowie […]


Zaproszenie

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniuserdecznie zaprasza pedagogów, psychologów i zainteresowanych nauczycieli z Placówek Przedszkolnych na kontynuację spotkań w ramach Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów Szkolnych, które odbędzie się 27 października 2021r. o godzinie 9.00 w siedzibie Poradni. Prosimy koniecznie o potwierdzenie przybycia.


Ferie

Szanowni Państwo! W związku trwająca pandemią COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 2021 pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów […]


STOP HEJTOWI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Hejt jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Stosują go również młodzi ludzie. Dlatego, w ramach szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/27050,Stop-hejtowi-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html


Dzień Dziecka

Podarujmy dzieciom kolorowy świat Niech dorastają w bezpieczeństwie i miłości 


Sportowe oblicza lęku

W ostatnim czasie wiele słyszymy o dobroczynnym działaniu sportu w trudnych sytuacjach wywołanych brakiem możliwości jego uprawiania, co jeszcze bardziej wywołuje pragnienie jego wykonania. Spróbujmy jednak przyjrzeć się oddziaływaniu sportu na sferę emocjonalną zarówno uprawiającego sport jak i kibicującego.


ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII

Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu wznawia swoją działalność w zakresie diagnozowania dzieci  i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii  i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej  i dalszych losów uczniów/dzieci przedszkolnych. ZGŁASZANIE DO PORADNI: 8.00 – 14.00  POD NUMEREM TELEFONU: 075 646 51 10 DZIAŁANIA POMOCOWE: W związku ze stanem […]