Archiwum roku: R


„Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – seksualność uczniów z niepełnosprawnościami w tym z Zespołem Aspergera”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół i placówek oraz zainteresowanych rodziców z powiatu lubańskiego na konferencję szkoleniową „Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – seksualność uczniów z niepełnosprawnościami w tym z Zespołem Aspergera” w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 12:00


„Budowanie relacji z uczniami (grupą) oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza na konferencję szkoleniową organizowaną przy współudziale Instytutu Witelon w Krakowie z udziałem dr Tomasza Waleczko „Budowanie relacji z uczniami (grupą) oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom” w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:00  


Półkolonie 2018

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 25.06.2018r. – 06.07.2018r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej pt: „Ja i Moja Ojczyzna” dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej […]


FONOHOLIZM – podsumowanie konferencji

Brak jest oficjalnej nazwy dla zjawiska nadużywania mediów elektronicznych. Funkcjonują takie określenia jak: fonoholizm, siecioholizm, sieciozależność, cyberzależność, internetoholizm, internetozależność, infoholizm, infozależność oraz uzależnienie od komputera, uzależnienie  od korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (e-uzależnienie). Ponieważ problem stał się zjawiskiem na tyle powszechnym, bowiem dotyczy dzieci i dorosłych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w […]


Zimowa Akademia Profilaktyczna 2017: „Nie jesteś sam, z nami jest zdrowo i bezpiecznie”.

Po wytężonym okresie nauki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie doczekali się zimowego odpoczynku. Tradycją lat ubiegłych Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu Małgorzata Grzesiak serdecznie zaprosiła  dzieci z klas 0-III lubańskich szkół i przedszkoli do udziału w Zimowej Akademii Profilaktycznej. Tegoroczny zimowy program edukacyjno- terapeutyczny przygotowany przez Poradnię […]


Stres i co dalej?

Z doświadczeniem stresu w każdym dniu spotykamy się niekiedy nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Pojawiają się pytania jak żyć, żeby sprostać wyzwaniom codziennego dnia, co robić, aby w sytuacjach bez wyjścia być w stanie poradzić sobie bez szkody dla siebie i innych? Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu, […]


„Za życiem”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu w ramach programu rządowego „ZA ŻYCIEM” pełni w Powiecie Lubańskim funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego.