O CZYM RODZIC PAMIĘTAĆ POWINIEN


O CZYM RODZIC PAMIĘTAĆ POWINIEN

 • Podstawowym warunkiem skutecznego oddziaływania na dziecko jest CODZIENNA systematyczna praca w domu i szkole.
 • Dziecko powinno odrabiać zadania domowe zawsze w tym samym miejscu .
 • Dziecko powinno  codziennie odrabiać lekcje w tym samym czasie (zgodnie z harmonogramem dnia ).
 • Nauczyciel po każdej lekcji wyznacza zadanie domowe –pamięciowe  wyuczenie się tematu to też zadanie .
 • Ważny jest krótki odpoczynek przed odrabianiem lekcji ponieważ pamięć pracuje, lepiej gdy jest zrelaksowana.
 • To rodzic powinien pamiętać ,że nadszedł czas odrabiania lekcji
 • Rodzic codziennie sprawdza ,co jego dziecko ma zadane i analizuje razem z dzieckiem, co stanowi dla niego trudność .
 • Rodzic pomaga dziecku w odrobieniu trudnego zadania, a gdy sam sobie nie radzi , może skorzystać pomocy nauczyciela.
 • Podczas odrabiania lekcji  na biurku dziecka nie powinno być zbędnych rzeczy.
 • Trzeba zadbać o ciszę –wyłączyć telewizor ,radio ,unikać głośnych rozmów.
 • Aby mózg był sprawny należy robić krótkie przerwy po kolejnych etapach pracy –zalecaną formą relaksu są ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej ponieważ:

-sprzyjają koordynacji funkcji wzrokowych ,słuchowych i ruchowych

– rozwijają koncentrację uwagi i pamięć

-uczą kontrolować ruchy i emocje

 • Należy wyposażyć dziecko w odpowiednie pomoce do odrobienia zadań domowych;
 • Rodzic codziennie sprawdza oceny dziecka w dzienniczku, aby móc na bieżąco uzupełniać braki w wiedzy i pisemnych zadaniach domowych.

BEATA SASIN