ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM


CO DAJE CI WOLONTARIAT?

  • Pomagasz innym, jesteś użyteczny
  • Zdobywasz doświadczenie
  • Poznajesz swoje mocne i słabe strony
  • Będziesz mógł zaprezentować się przyszłemu pracodawcy jako osoba potrafiąca angażować się na rzecz innych

ppp_wolontariat