Zmiana druków


W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

od roku szkolnego 2017-18 następuje zmiana druków

obowiązujących w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu