Zimowa Akademia Profilaktyczna 2018


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza dzieci z klas 0-III

lubańskich szkół i przedszkoli do udziału w Zimowej Akademii Profilaktycznej. Tegoroczny program edukacyjno

– terapeutyczny odbędzie się pod hasłem „Nie jesteś sam, z nami jest zdrowo i bezpiecznie”.

Zajęcia będą realizowane w dniach 15.01.2018 – 19.01.2018 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu

od godz. 9:00 do 13:00. Podczas pobytu każde dziecko otrzyma ciepły posiłek przygotowany przez firmę cateringową,

słodki poczęstunek i napoje.

Zajęcia będą realizowane z udziałem psychologów, pedagogów, terapeuty uzależnień oraz logopedów

Poradni wg harmonogramu ustalonego na każdy dzień.

Zapisy pod numerem telefonu sekretariatu Poradni: 75 646 51 10. Liczba miejsc ograniczona.