Zimowa Akademia Profilaktyczna 2017: „Nie jesteś sam, z nami jest zdrowo i bezpiecznie”.


Po wytężonym okresie nauki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie doczekali się zimowego odpoczynku.

Tradycją lat ubiegłych Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu Małgorzata Grzesiak serdecznie zaprosiła  dzieci z klas 0-III lubańskich szkół i przedszkoli do udziału w Zimowej Akademii Profilaktycznej.

Tegoroczny zimowy program edukacyjno- terapeutyczny przygotowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaniu nosił nazwę „Nie jesteś sam, z nami jest zdrowo i bezpiecznie”.

Zajęcia odbyły się w dniach 15.01.2018r. –  19.01.2018r w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu i zostali nimi objęci uczniowie klas 0– III  Przedszkoli i Szkół Podstawowych z  terenu miasta Lubania.

Realizacja celów i założeń przygotowanego przez specjalistów Poradni programu związana była z kształtowaniem i wzmacnianiem umiejętności bezpiecznego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, wyrażania swoich potrzeb i emocji w bezpieczny sposób, akceptowany, odpowiadający przyjętym normom społecznym.

Prowadzone zajęcia miały wszechstronny charakter: zabawowo – edukacyjny oraz profilaktyczno – terapeutyczny. Na początku zajęć stworzony został wspólnie z dziećmi kontrakt zasad i wartości, które są bardzo istotne w budowaniu konstruktywnej współpracy w grupie, odnoszą się do wzajemnego szacunku i pomocy, życzliwości, komunikacji międzyludzkiej.

Oddziaływania edukacyjno- terapeutyczne oparte były na zabawach i ćwiczeniach. Rozwijały umiejętności budowania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej oraz współpracy międzyludzkiej. Cały tydzień obfitował w różnorodność tematyczną, a każdy dzień stanowił jedyne w swoim rodzaju ogniwo programu.

Innowacją tegorocznej Zimowej Akademii było podniesienie aspektu bezpieczeństwa finansowego. Bardzo interesująca i pożyteczna  dla dzieci była wizyta przedstawicieli  Banku PKO w Lubaniu. Zaproszone panie przedstawiły dzieciom wiele cennych wiadomości na temat bezpieczeństwa związanego z finansami. Obdarowały również uczestników Akademii bardzo przydatnymi upominkami, m.in. akcesoriami odblaskowymi, które przypięte do plecaka czy kurtki, sprawiają, że dziecko jest widoczne na dworze. Dzięki temu jest bezpieczne, gdyż m.in. kierowcy mogą zauważyć poruszające się osoby. Podniesiony został także aspekt wartości oszczędzania.

Innego dnia  w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dniem Dziadka zaakcentowano powyższe święta.  Omówiony i rozbudowany został motyw  pokoleń, „jak  jest być młodszym, jak jest być starszym”. Rozmawiano na temat praw i obowiązków osób młodszych i osób starszych. Jako ćwiczenie i zabawę dzieci wykonywały „kapsułę czasu” pod hasłem: „Co chcę przekazać swoim wnukom?”.

Wprowadzano zasady komunikacji na przykładzie bajki psychoedukacyjnej. Do ciekawych i twórczych form zajęć należały kalambury i zagadki słowne stymulujące rozwój językowy, rozwijające myślenie. Wprowadzano formy zajęć promujące zdrowe współzawodnictwo, zgodną współpracę w grupie, rozwijane było myślenie językowe. W aspekcie kształcenia umiejętności współdziałania w grupie i współpracy międzyludzkiej obserwowane były różne role, jakie pełnimy w grupie rówieśniczej. Oddziaływania sprzyjały bezpiecznemu funkcjonowaniu, służyły wzmacnianiu procesów komunikacyjnych w zespole, aktywności poznawczej, prawidłowej, pozytywnej motywacji i twórczej zabawie.

Pracujący z dziećmi specjaliści stosowali różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, profilaktycznych. Dzieci wykonywały prace plastyczne z użyciem różnorodnych materiałów, uczestniczyły w zabawach integracyjnych, logicznych, sprawnościowych.

Proponowane  zabawy i ćwiczenia pozwalały na rozwój wyobraźni uczestników zajęć, odnosiły się do dostępnych zasobów i zdolności dzieci, kształtowały  i rozwijały pozytywną motywację do podejmowania twórczych i bezpiecznych aktywności i rozwijania wartościowych zainteresowań.

W czasie trwania zajęć dzieci miały zagwarantowany ciepły posiłek, słodycze i napoje.

Środki na organizację Letniej Akademii Profilaktycznej zostały pozyskane ze środków Samorządu Miasta Lubania.