Zaproszenie


Zaproszenie 

Burmistrz Miasta Lubania  oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  serdecznie zapraszają do udziału

MARATONIE PROFILAKTYCZNYM:

”Mamo, Tato ratuj – pomóżcie mi żyć bez uzależnień”

 

w dniu 22 maja 2015 r. o godz.11

w Auli Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im.Adama Mickiewicza

 

W programie:

  • Przywitanie Gości oraz Uczestników Maratonu Profilaktycznego – mgr Małgorzata Grzesiak Dyrektor PPP
  • Pozdrowienie Uczestników przez Burmistrza Miasta Lubania „Mamo, tato ratuj – pomóżcie mi żyć bez uzależnień”- założenia profilaktyki – ks. dr Piotr Karpiński konsultant d/s uzależnień PPP
  • Najczęstsze problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – dr Dariusz Jechalski- lek. psychiatra
  • Skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia – mgr Łukasz Chodynicki- psycholog Aresztu Śledczego w Lubaniu
  • Konsekwencje prawne wykroczeń nieletnich i pełnoletnich w związku z uzależnieniami – Zbigniew Harasimiuk – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaniu
  • Dążenie do samorealizacji jako metoda w walce z uzależnieniami, przykłady dobrych praktyk na podstawie działalności Fundacji KARAN z Warszawy – Damian Aleksander – Fundacja KARAN

 

Maraton Profilaktyczny jest elementem realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015

  

DYREKTOR PPP w LUBANIU                BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

mgr MAŁGORZATA GRZESIAK                  ARKADIUSZ SŁOWIŃSKI   

ppp_zaproszenie_rollup

Wersja pdf