„Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście lokalnych form pomocy specjalistycznej”


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pt. „ Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście lokalnych form pomocy specjalistycznej” w dniu 07.06.2019 r, o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Ideą zorganizowania spotkania jest potrzeba zbudowania sojuszu środowisk lokalnych na poziomie powiatu, gmin, szkół i placówek oraz rodziców w sferze  pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej problemami zdrowia psychicznego.

W miesiącu lipcu rozpocznie działalność dzienny oddział psychiatryczny przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu.

Istnieje realna możliwość hospitalizacji i terapii uczniów z naszych szkół i placówek w nowo powstałym oddziale.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Ordynator oddziału psychiatrii z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego  w Sieniawce. –lek. med. specj. psychiatra Natasza Hładuń,
  • Psycholog  tworzonego Dziennego Oddziału  Psychiatrycznego w Zgorzelcu,
  • Bogusława Witkowska – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,
  • Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu mgr Małgorzata Bagrij – specyfikacja i skala problemów zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z doświadczeń zawodowych psychologa.

Dyrektor PPP w Lubaniu

Mgr Małgorzata Grzesiak