Warsztat skutecznego uczenia się (…)


Warsztat skutecznego uczenia się PLANOWANIE I ORGANIZACJA- to jedne z najważniejszych czynników osiągania sukcesu.

  • Należy zawsze dokładnie zapisywać zadania domowe i odrabiać je najlepiej w tym samym dniu, w którym są zadane.
  • Powtarzać wiadomości, opracować plan nauki i powtarzania materiału przed sprawdzianem- wyznaczyć porę nauki. Powtarzanie nie jest stratą czasu, lecz inwestycją– dzięki niemu ugruntujemy wiedzę.
  • Wyznaczyć stałe pory odrabianie lekcji w domu w poszczególnych dniach       i realizować ten plan.
  • Bardzo ważna jest systematyczność i bieżąca nauka.
  • Jeżeli uczymy się (np. języka polskiego, historii, geografii), po przeczytaniu tekstu należy wiedzę przyswoić opowiadając swoimi słowami to, czego się nauczyliśmy.
  • Nie stwarzać zaległości, oddawać zadane prace domowe na wyznaczony termin.
  • Uczeń powinien upewnić się, czy spakował się WIECZOREM i przygotował wszystkie potrzebne na następny dzień w szkole zeszyty, książki, ćwiczenia, czy ma odrobione zadania i prace.

Warsztat skutecznego uczenia się- PLANOWANIE I ORGANIZACJA.

 

Stałe pory nauki- propozycja monitoringu 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

opracowanie psycholog Agnieszka Konopska, pedagog Beata Bodziona

 

Bibliografia:
Jorg Knoblauch „Sztuka uczenia się” Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 1991
Jarosław Rudniański „SOS dla ucznia” Nasza Księgarnia Warszawa 1979