„W krainie zdrowych nawyków” – Zimowa Akademia Profilaktyczna


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizowanych w dniach 13.02.2017r. – 17.02.2017r. zajęciach terapeutycznych w ramach Zimowej Akademii Profilaktycznej, pt: „W Krainie Zdrowych Nawyków” dla dzieci sześcioletnich oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu miasta Lubania.

Zajęcia  będą się odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu ul. Łokietka 2,  od godziny 9.00 do 13.00, i prowadzone będą przez pracowników Poradni oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii z uwzględnieniem aktywnych i różnorodnych metod pracy dostosowanych do wieku i możliwości psychoedukacyjnych uczniów.

W ramach Zimowej Akademii odbędzie się mityng „Dzień Bezpiecznego Internetu” przy  współpracy z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają ciepły posiłek zakupiony ze środków Samorządu Miasta Lubań.

Możliwość zgłaszania dzieci na zajęcia (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

Telefon kontaktowy: 756465110