Stres i co dalej?


Z doświadczeniem stresu w każdym dniu spotykamy się niekiedy nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Pojawiają się pytania jak żyć, żeby sprostać wyzwaniom codziennego dnia, co robić, aby w sytuacjach bez wyjścia być w stanie poradzić sobie bez szkody dla siebie i innych? Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu, odpowiadając na bieżące problemy swoich pacjentów postanowiła zorganizować możliwość wsparcia i podać konkretne rozwiązania, które przyczynią się do życia w kontekście rozwoju osobistego i radzenia sobie ze stresem nawet w najprostszych sytuacjach codzienności. Jest to wpisane w zadania Poradni w zakresie wspomagania szkół i placówek. W poniedziałek 26 lutego 2018r Dyrektor Małgorzata Grzesiak zorganizowała pod patronatem  Burmistrza Miasta i Starosty  Lubańskiego konferencję połączoną z krótkim warsztatem umiejętności społecznych. Działanie to otrzymało dumną nazwę Wydarzenie Edukacyjne Roku. Rzeczywiście możemy być dumni, po prawie dwóch latach zabiegania o przybycie do nas głównego prelegenta udało się dokonać spotkania z człowiekiem, który szkoli większość czołowych przedstawicieli świata nauki i biznesu w zakresie form odreagowania. Wojciech Eichelberger przyjął nasze zaproszenie i podzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą nie tylko z pedagogami, psychologami i nauczycielami szkół miasta i powiatu lubańskiego, lecz także z gimnazjalistami uczniami szkół ponadgimnazjalnych, którzy z wielkim zainteresowaniem przyjęli jego propozycję pokonywania trudności życia. W wykładach wzięło udział 160 uczniów oraz 125 specjalistów i nauczycieli. Jak zawsze działaniom Dyrektora Poradni towarzyszył wysoki poziom organizacyjny i medialny. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały i certyfikaty w specjalnie wydanych teczkach konferencyjnych oraz zapewnienie o dalszych ciekawych wydarzeniach edukacyjnych w roku szczególnym dla tej Placówki, a mianowicie 50-leciu istnienia. Jak uchyliła rąbka tajemnicy dyrektor Małgorzata Grzesiak, kolejne spotkania w aurze wiosennej, emocjonalnej odnowy.