Półkolonie terapeutyczne


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, tradycją lat ubiegłych, zaprasza uczniów klas 0-III na półkolonie terapeutyczne pod hasłem „Sześciolatek idzie do szkoły”. Zajęcia odbędą się w dniach  30.06.2014 – 4.07.2014 w godzinach 9-13 na terenie Poradni.

Ideą tegorocznego programu Letniej Akademii Terapeutycznej jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z deficytami rozwojowymi przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego praca z dzieckiem  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W programie półkolonii przewidziano zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii pedagogicznej z elementami profilaktyki uzależnień, psychologicznej i indywidualnej terapii logopedycznej.

Dla każdego dziecka przewidziano słodki poczęstunek oraz obiad.

 

Prosimy o zgłaszanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pod nr telefonu: 75 646 51 10. Liczba miejsc ograniczona.

Koordynator Letniej Akademii Terapeutycznej – Dyrektor PPP w Lubaniu mgr Małgorzata Grzesiak

 

Wersja do wydruku: ppp_polkolonie2014.pdf