Półkolonie terapetuczne


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 27.06.2016r. – 08.07.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej, pt: „ Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień.” dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16.

Zajęcia będą się odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu ul. Łokietka 2, od godziny 9.00 do 13.00 i będą prowadzone przez pracowników Poradni oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii z uwzględnieniem aktywnych i różnorodnych metod pracy dostosowanych do wieku i możliwości psychoedukacyjnych uczniów.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają ciepły posiłek ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Możliwość zgłaszania dzieci na zajęcia (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

Telefon kontaktowy: 756465110