Półkolonie 2018


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 25.06.2018r. – 06.07.2018r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej pt: „Ja i Moja Ojczyzna” dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/18.

Zajęcia będą się odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu ul. Łokietka 2, od godziny 9.00 do 13.00 i będą prowadzone przez pracowników Poradni z uwzględnieniem aktywnych, różnorodnych metod pracy dostosowanych do wieku i możliwości psychoedukacyjnych uczniów.

Tradycja i przywiązanie do Ojczyzny odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu i kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci, dlatego też pragniemy podczas zajęć uświadomić uczniom jak istotne jest poczucie przynależności narodowej. Chcemy zapoznać dzieci ze zwyczajami i historią Polski i naszego regionu.

Dla wszystkich uczestników Letniej Akademii przewidziana jest miła niespodzianka.
Podczas zajęć dzieci otrzymają ciepły posiłek ze środków pozyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

Możliwość zgłaszania dzieci na zajęcia (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

Telefon kontaktowy: 756465110