ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

CO DAJE CI WOLONTARIAT? Pomagasz innym, jesteś użyteczny Zdobywasz doświadczenie Poznajesz swoje mocne i słabe strony Będziesz mógł zaprezentować się przyszłemu pracodawcy jako osoba potrafiąca angażować się na rzecz innych


Zaburzenia psychiczne – reguła czy odstępstwo?

Prawdopodobnie najbardziej powszechny stereotyp dotyczący zaburzeń psychicznych brzmi „Choroby psychiczne są rzadkością”. Czy jest on prawdziwy? Jak powszechne są zaburzenia psychiczne i co powinniśmy o nich wiedzieć?


Dobry Start na Dobry Nowy Rok Szkolny 2016/2017

Nowy Rok Szkolny to nowy etap w życiu dla uczniów i ich rodziców. Jakikolwiek moment życiowy jest inny – z innymi emocjami przekroczyli próg szkoły pierwszoklasiści szkół podstawowych, z innymi gimnazjaliści, maturzyści, czy uczniowie, którzy nie zmieniają jeszcze etapu edukacyjnego. Tych emocji i dążeń nie da sie porównać- każde w […]


Letnia Akademia Profilaktyczna 2016

„ Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień” W okresie wakacji, które są wyczekiwanym czasem odpoczynku dla dzieci, jak corocznie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Lubaniu zorganizowała Letnią Akademię Profilaktyczno – Terapeutyczną,   pt: ,,Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez […]


,,Terapia autyzmu”

  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych zaprosił pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem na konferencję szkoleniową pt. ,, Nowe technologie w terapii autyzmu.”


ROZWÓJ MATEMATYCZNY DZIECI

Kompetencje matematyczne dziecka na progu pierwszej klasy to konsekwencja wielowątkowego i złożonego procesu rozwojowego na który składają się dotychczasowe osiągnięcia dziecka w sferze percepcji, pamięci, motoryki i orientacji przestrzennej, myślenia. Ramy tego artykuły nie pozwalają na szczegółowe omówienie tych wszystkich obszarów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre z nich:


Półkolonie 2016

  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 27.06.2016r. –  08.07.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej,   pt: „ Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień.” dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja […]