Ferie

Szanowni Państwo! W związku trwająca pandemią COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 2021 pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów […]


STOP HEJTOWI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Hejt jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Stosują go również młodzi ludzie. Dlatego, w ramach szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/27050,Stop-hejtowi-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html


Dzień Dziecka

Podarujmy dzieciom kolorowy świat Niech dorastają w bezpieczeństwie i miłości 


Sportowe oblicza lęku

W ostatnim czasie wiele słyszymy o dobroczynnym działaniu sportu w trudnych sytuacjach wywołanych brakiem możliwości jego uprawiania, co jeszcze bardziej wywołuje pragnienie jego wykonania. Spróbujmy jednak przyjrzeć się oddziaływaniu sportu na sferę emocjonalną zarówno uprawiającego sport jak i kibicującego.


ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII

Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu wznawia swoją działalność w zakresie diagnozowania dzieci  i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii  i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej  i dalszych losów uczniów/dzieci przedszkolnych. ZGŁASZANIE DO PORADNI: 8.00 – 14.00  POD NUMEREM TELEFONU: 075 646 51 10 DZIAŁANIA POMOCOWE: W związku ze stanem […]


Co to jest afazja dziecięca?

Każdy rodzic z niecierpliwością oczekuje momentu, gdy usłyszy pierwsze słowo wypowiedziane przez swoją pociechę. Co jednak zrobić, gdy dziecko po ukończeniu 2., 3. roku życia, a nawet starsze, nadal nie robi postępów w komunikacji językowej lub wręcz zdaje się nie rozumieć co do niego mówimy? Z pewnością nie warto czekać […]


Plusy i minusy nauczania na odległość

Miesiąc zamknięcia w domu i stosowania się do różnorodnych ograniczeń jest wyzwaniem dla większości uczniów, nauczycieli i rodziców. Narzekają na natłok pracy, kłopoty organizacyjne, problemy w komunikacji, awarie sprzętu. Większości ludzi brakuje kontaktów społecznych, znajomych i kolegów. Uczniom zaczyna nawet brakować porannego wstawania i spędzania godzin w szkole! Czy jest […]


„Jak pracować z uczniem z zaburzeniami lękowymi”

Szacuje się, że zaburzenia lękowe dotykają od 5 do 12 % populacji dziecięcej, więc można średnio przyjąć, że w każdej 30-osobowej klasie jest  dwoje lub troje dzieci, które przeżywają problemy lękowe, wymagające interwencji specjalisty (Derezińska i in. 2010). Nie można więc bagatelizować tego problemu, licząc, że sam przejdzie lub poprzez […]


Organizacja i komunikacja- dobre zwyczaje.

Pandemia koronawirusa wywołała ogromne zmiany w funkcjonowaniu całego świata, w różnych dziedzinach, np. gospodarce, oświacie, kulturze. Także zmieniło się nasze codzienne życie. Konieczność m.in. izolacji, zdalna praca i nauka stały się wyzwaniem dla codziennych dni. Zakłócony został spokój, pojawiło się wiele nowych zjawisk rzutujących również na zwykłe, codzienne funkcjonowanie.             […]