ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII


Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu wznawia swoją działalność w zakresie diagnozowania dzieci  i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii  i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej  i dalszych losów uczniów/dzieci przedszkolnych.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

  • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.
  • Druki dokumentów znajdują się na stronie www.pppluban.org jak również zostały  umieszczone na stoliku na parterze budynku  Poradni.
  • Wydzielono miejsce dla interesantów (z przygotowanymi drukami dokumentów), którzy chcą je wypełnić osobiście.
  • Dokumenty  kierowane do Poradni, można pozostawić w skrzynce lub przesłać drogą pocztową lub elektroniczną.
  • ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJE TELEFONICZNIE SEKRETARIAT CODZIENNIE W GODZINACH

8.00 – 14.00  POD NUMEREM TELEFONU: 075 646 51 10

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem epidemii poza diagnozą, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań statutowych w tym: terapii w ramach WWR i WOKRO, prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer telefonu Poradni

                                                075 646 51 10

Uruchomiono dodatkowe numery bezpośrednie do specjalistów:

Imię i nazwiskoFunkcjaNr Telefonu
mgr  Małgorzata GrzesiakDyrektor782-094-906
mgr Beata BodzionaPedagog782-094-685
mgr Katarzyna Kowalska – WąsPsycholog695-636-862
mgr Agnieszka Konopska Psycholog782-094-679
mgr Agata  MarkiewiczPsycholog782-094-676
mgr Ewa Malinowska Psycholog782-094-688
mgr Małgorzata BagrijPsycholog695-636-868
mgr Hanna HarasimiukPedagog693-962-171
dr Piotr  KarpińskiPsycholog695-088-229

Ponadto informujemy o możliwości kontaktu dla uczniów, rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w trudnym obecnie czasie epidemii poprzez e-mail służbowy Poradni:

pppluban@poczta.onet.pl

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

  • Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

 W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego bezpośrednich informacji udziela Sekretarz Poradni codziennie w godzinach od 08:00 do 14:00

Pod numerem telefonu:

 075 646 51 10

  • Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne  Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości raz w tygodniu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA:

  • Osoby będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, WWR, WOKRO mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą  FORMIE ZDALNEJ (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe ).

mgr  Małgorzata Grzesiak  

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu