O poradni


index_04

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu zajmuje się diagnozą funkcjonowania dydaktycznego dzieci i młodzieży, pomocą w trudnościach szkolnych, dysleksji, doskonalenia warsztatu skutecznego uczenia się wychowawczych, związanych z wyborem szkoły i zawodu, rozwijaniem potencjału i pozytywnej samooceny. Prowadzona jest terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, oddziaływania profilaktyczne i doradztwo zawodowe.

    W ramach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu funkcjonują Pracownie:

  • Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
  • Pracownia Doradztwa i Preorientacji Zawodowej
  • Pracownia Psychoedukacji i Terapii
  • Pracownie Edukacji Specjalnej i Optymalizacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
  • Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych.
  • Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii finansowany z budżetu Miasta Lubań.

Wszelkie usługi są dobrowolne i bezpłatne.