Letnia Akademia Terapeutyczna


Letnia Akademia Terapeutyczna

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu.

                  Wieloletnią i cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem tradycją Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu jest realizowanie półkolonii terapeutycznych w okresie wakacyjnym. Tegoroczne półkolonie terapeutyczne jako Letnia Akademia Terapeutyczna pod hasłem „Sześciolatek idzie do szkoły” odbywały  się w dniach  30.06.2014 – 4.07.2014 w godzinach 9-13 na terenie Poradni. Zajęcia  miały  charakter interdyscyplinarny, prowadzone były przez specjalistów Poradni: psychologów, pedagogów oraz logopedów. Ideą tegorocznego programu Letniej Akademii Terapeutycznej było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z deficytami rozwojowymi przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego praca z dzieckiem  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla każdego dziecka przewidziany był  także  słodki poczęstunek oraz obiad. Zajęcia miały bardzo  zróżnicowaną  postać z elementami zakresu terapii pedagogicznej, profilaktyki uzależnień, oddziaływań psychologicznych, pedagogicznych oraz  logopedycznych. Wspierały wszechstronny rozwój dzieci w aspekcie twórczym, ruchowym, rekreacyjnym, terapeutycznym. Wykorzystano między innymi elementy KLANZY- pedagogiki zabawy. Zrealizowano również kreatywne zajęcia plastyczne. Dzięki  wykorzystaniu  wyobraźni oraz różnorodnych technik zostały stworzone przez uczestników  tegorocznej Letniej Akademii Terapeutycznej  bardzo ciekawe prace plastyczne.