Letnia Akademia Profilaktyczna 2016


„ Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień”

W okresie wakacji, które są wyczekiwanym czasem odpoczynku dla dzieci, jak corocznie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Lubaniu zorganizowała Letnią Akademię Profilaktyczno – Terapeutyczną,   pt: ,,Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień.” ( Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 ).

Zajęcia odbyły się w dniach 27. 06. 2016r. –  08. 07. 2016r . / dwa turnusy dla 40 dzieci  / w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zostały nimi objęte dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej oraz uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych z  terenu miasta Lubania.

ppp_lap_2016

Realizowane zajęcia miały wszechstronny charakter: edukacyjny oraz profilaktyczno – terapeutyczny.

W programie znalazły się:

  • zajęcia indywidualne i grupowe
  • zajęcia profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
  • ciepły posiłek, zimne napoje.

Do głównych obszarów oddziaływań profilaktycznych  należały między innymi zabawy rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej oraz wzmacnianie procesów komunikacyjnych w zespole, wzmacnianie aktywności poznawczej     i prawidłowej motywacji do podejmowania nowych wyzwań, treningi asertywności.

W ramach działań Letniej Akademii Profilaktyczno – Terapeutycznej uczestnicy  odwiedzili różne placówki i instytucje znajdujące się na terenie miasta: Sąd Rejonowy, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Szewski.

W ramach wizyty w Sądzie Rejonowym w Lubaniu dzieci zapoznały się ze specyfiką pracy Sądu, zobaczyły salę,  na której odbywają się rozprawy, mogły wcielić się w rolę sędziego, świadka, prokuratora, osoby oskarżonej.

Na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej dzieci brały udział w zajęciach przygotowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podczas spotkania na terenie  Warsztatów Terapii Zajęciowej dzieci wzięły udział w przedstawieniu artystycznym z okazji 15- lecia istnienia placówki. Uczestnicy Letniej Akademii zobaczyli tańce osób niepełnosprawnych  z instruktorami tańca oraz taniec osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Podopieczni Warsztatów Terapii  Zajęciowej podzielili się swoją twórczością artystyczną tj. czytali własne wiersze, teksty, pokazywali namalowane obrazy i wytwory plastyczne. Przed spotkaniem z osobami niepełnosprawnymi w Poradni zostały przeprowadzone przez specjalistów Poradni zajęcia mające na celu zapoznanie dzieci z problemami  osób niepełnosprawnych oraz z zasadami zachowania się w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

W dobie rozwoju mediów elektronicznych ważnym aspektem było  kształtowanie świadomości i ochrona dzieci przed negatywnymi skutkami ,,serfowania” w sieci, odmawianie w sytuacjach presji, radzenie sobie z szantażem emocjonalnym, asertywnym odmawianiem i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem.

Podczas tegorocznych zajęć dzieci wzięły udział w Pikniku Edukacyjnym „ Si@ciaki na wakacjach”  prowadzonego w ramach kampanii społecznościowej „ Dzieci Niczyje”.

Prowadzone oddziaływania profilaktyczne ukazały dzieciom korzyści i zagrożenia płynące z Internetu.

Podczas pracy z dziećmi specjaliści wprowadzali różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, profilaktycznych z elementami arteterapii. Zajęcia ukierunkowane były na poszukiwanie nowych, alternatywnych  form spędzania czasu wolnego poza siecią. Prowadzący zajęcia kładli nacisk na rozwój wyobraźni, wykorzystywania dostępnych zasobów i zdolności dzieci, kształtowanie pozytywnej motywacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Podczas udziału dzieci  w Letniej Akademii Profilaktycznej zaoferowano uczniom wiele różnorodnych, interesujących zajęć i spotkań.

Jedną z atrakcji była wizyta właścicielki Kwiaciarni Pani Heleny Gądek, która przeprowadziła z dziećmi zajęcia florystyczne. Dzieci również odwiedziły zakład szewski zlokalizowany na Osiedlu Piast, poznały charakter pracy i zmieniające się trendy modowe.

W czasie trwania zajęć dzieci miały zagwarantowany ciepły posiłek, słodycze i  zimne napoje. Środki na organizację Letniej Akademii Profilaktycznej zostały pozyskane z budżetu Powiatu Lubańskiego oraz  Gminy Miejskiej Lubań.

 

Przygotowanie programu oraz odpowiedzialność za jego  realizację :

Dyrektor PPP – Małgorzata Grzesiak

 

Realizatorzy programu:

Psycholodzy: Janina Jackiewicz, Katarzyna Kowalska – Wąs, Beata Sasin, Małgorzata Bagrij, Janina Jackiewicz

Pedagodzy: Grażyna Chromy, Hanna Harasimiuk, Beata Bodziona

Logopedzi: Zuzanna Leśniak – Szereniuk, Iwona Peczka – Przygoda, Wioletta Żołnowska

Konsultant  ds. Uzależnień – Piotr Karpiński