Konferencja szkoleniowa: „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”


24 marca 2017 roku w Łużyckim Centrum Rozwoju „TRET” w Lubaniu  odbyła się konferencja  szkoleniowa  „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”.  Zostali na nią zaproszeni  pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych miasta i powiatu lubańskiego oraz pracownicy socjalni. Powyższa konferencja szkoleniowa była formą wspierania szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  oraz kontynuacją oddziaływań wobec niepokojących zagrożeń wynikających z uzależnień dzieci i młodzieży. Działania te wpisane są w zadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu i Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Konferencja została połączona z warsztatem umiejętności praktycznych: ”Jak efektywnie prowadzić program profilaktyczny? – na przykładzie programu Krzysztofa Wojcieszka „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.

Prowadzącymi konferencję byli: dr Piotr Karpiński- konsultant ds. narkomanii oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu oraz Stanisław Maciaszek – współzałożyciel Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii , autor wielu programów profilaktycznych realizowanych na terenie całego kraju, terapeuta  Ośrodka Psychoterapii  ,,Strefa Zmiany” działającego w ramach SCPiP, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Stanisław Maciaszek jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących terapii i profilaktyki m.in.: Podręcznika ,,Trening kompetencji społecznych”.

Na wstępie Dyrektor Poradni Małgorzata Grzesiak powitała Konrada Rowińskiego Członka Zarządu Powiatu Lubańskiego-Naczelnika Wydziału Edukacji oraz wszystkich uczestników konferencji. Wręczyła w imieniu Burmistrza Miasta materiały promocyjne dla najszybciej logujących się na konferencję.

W nawiązaniu do tematyki konferencji przytoczyła list Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Oświaty dotyczący bezpiecznego korzystania z zasobów  Internetu przez uczniów. Ostatnie doniesienia medialne donoszą o nowej grze pn.”Blue Whale Challenge” czyli „niebieski .  Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Na konferencję przybyło bardzo wielu zainteresowanych, gdyż podejmowana  problematyka  jest niezwykle ważna  we współczesnych realiach. Aby skutecznie prowadzić oddziaływania, niezbędne jest radzenie sobie z trudnymi reakcjami i zachowaniami uczniów, zrozumienie ich przyczyn, postrzeganie młodego człowieka jako osoby z całościowym własnym bagażem doświadczeń, problemów, zmartwień, radości czy marzeń. Podczas spotkania omówione zostały kluczowe obszary dotyczące zachowań prowokacyjnych oraz właściwe sposoby profesjonalnej  interwencji. Uczestnicy konferencji szkoleniowej wzbogacili  swój warsztat zawodowy o efektywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Ważnym elementem był  obszar praktyczny. Analizowana została kwestia pozytywnego klimatu w szkole, zachowań uczniów sprawiających najwięcej trudności oraz sposobów i strategii radzenia sobie z  problematycznymi  zachowaniami uczniów.

Przedstawione zostały zasady konstruktywnej konfrontacji oraz skutecznej profilaktyki. Terapeuta Stanisław Maciaszek  w bardzo interesujący i plastyczny sposób przedstawił warsztat „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Jest to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych. Został on przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest instrumentem profilaktyki uniwersalnej bazującej na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 13-18 lat.

Zrealizowana konferencja szkoleniowa została bardzo dobrze odebrana przez uczestników, wzbudziła wiele refleksji, wzbogaciła zasoby profesjonalnych oddziaływań i warsztat pracy. Nie zabrakło pytań od słuchaczy,  kiedy następne tego typu przedsięwzięcie.