Jak stymulować mowę dziecka. Porady dla rodziców.


Rodzice jako najbliższe osoby dla dziecka, wykonując czynności związane z jego pielęgnacją oraz codziennym funkcjonowaniem mogą wpływać na rozwój mowy dziecka i ją stymulować.

– W trakcie zwykłych czynności związanych z pielęgnacją, ubieraniem, karmieniem, wychodzeniem na spacer, należy dziecku opisywać  to, co się widzi i to co się robi, za pomocą krótkich wypowiedzi. W stosunku do bardzo małych dzieci początkowo mogą to być pojedyncze sylaby dźwiękonaśladowcze( imitujące dźwięki z natury np. szczekanie psa, dźwięk dzwonu, klakson samochodu itp.). Z czasem należy wprowadzać nazwy rzeczowników z najbliższego otoczenia dziecka uzupełniając  je nazwami czynności np. Mama je, pies pije itp. Warto komentować czynności, które będą wykonywane  albo są w trakcie wykonywania ( np. jemy zupę , ubieramy buty).

Z dziećmi w wieku przedszkolnym komentarz warto wzbogacić o informacje dotyczące zjawisk przyrodniczych zachodzących w otoczeniu( wprowadzać nazwy pór roku i tego co je charakteryzuje, pór dnia, dni tygodnia, miesięcy). Ważne jest zwracanie uwagi na kolejność  i sekwencyjność  występujących zjawisk jest to doskonały wstęp do ćwiczenia myślenia a także mowy, która wymaga sprawnego zapamiętania i odtworzenia kolejności głosek i sylab w wyrazach. Taki komentarz  także wzbogaca wiedzę dziecka o otaczającym świecie, uczy spostrzegawczości , logicznego myślenia  i wyciągania wniosków.

– Trzeba mówić do dziecka w sposób poprawny, bez zdrobnień, zmiękczeń aby osłuchało się ono z prawidłowymi wzorcami mowy.

-Warto dziecku śpiewać proste piosenki. Namawiać do wspólnego śpiewania albo śpiewania naprzemiennego.

-Należy rozwijać zasób leksykalny dziecka obejmujący nazwy przedmiotów codziennego użytku, jedzenia, części garderoby, zwierząt, kolorów a także nazw czynności.

-Warto dziecku czytać książki i opowiadać bajki, ciekawe historie. Ważne jest, szczególnie dla małych dzieci,  żeby  dobrze widziały twarz dorosłego i mogły obserwować mimikę  i ruchy narządów artykulacyjnych( wargi, policzki, język). Mowa powinna być wyraźna z zachowaniem prozodii  i właściwej intonacji, artykulacja nawet nieco przesadna, pozwoli  utrzymać uwagę i zainteresowanie dziecka.

– Dzieci lubią rymowanki, można się nimi posługiwać w zwykłej rozmowie używając par wyrazów, które się rymują albo korzystając z literatury dla dzieci. Dzieciom łatwo zapadają w pamięć rymy i szybko się ich uczą , nawet całych zwrotek prostych wierszy.

-W młodszym wieku przedszkolnym można zacząć bawić się z dzieckiem w rozpoznawanie liter np. czytając reklamy w trakcie spaceru czy etykiety na produktach.

-Oglądaniu bajek  czy filmów w TV przez dzieci powinien towarzyszyć rodzic aby móc reagować na bieżąco na to co dzieje się na ekranie, wyjaśniać i komentować  sceny, które mogą być dla dziecka niezrozumiałe a nawet straszne.

-Należy obserwować dziecko, czy i jak reaguje na dźwięki z otoczenia. Dobry słuch jest warunkiem

Prawidłowego mówienia. Należy zwracać uwagę na to, czy dziecko odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku, reaguje na odgłos np. dzwonka lub telefonu. W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do pediatry z prośbą o skierowanie na badanie słuchu. Wrodzone albo nabyte uszkodzenie słuchu może uniemożliwić rozwój mowy i poważnie zaburzyć rozwój świadomości i osobowości dziecka.