„Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu

 

serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych miasta i powiatu lubańskiego, pracowników socjalnych  do udziału w Konferencji Szkoleniowej:

 

„Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”

będącej formą wspierania szkół i placówek przez Poradnię oraz kontynuacją oddziaływań wobec niepokojących zagrożeń wynikających z uzależnień dzieci i młodzieży.

Działania te wpisane są w zadania Poradni i Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii.

 

Konferencja połączona z warsztatem umiejętności praktycznych:” Jak efektywnie prowadzić program profilaktyczny? – na przykładzie programu Krzysztofa Wojcieszka„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” odbędzie się w dniu 24 marca (piątek), godz.10:00                                         w Łużyckim Centrum Rozwoju „TRET”.

 

Uczestnicy konferencji szkoleniowej będą  mieli możliwość wzbogacenia swojego warsztatu zawodowego o efektywne metody pracy z dziećmi. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze           zagadnienia dotyczące zachowań prowokacyjnych oraz sposoby właściwej interwencji. Ważnym elementem będzie także blok poświęcony strategii rozmów z rodzicami „trudnego ucznia”.

 

Warsztat „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” jest to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych. Został on przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest instrumentem profilaktyki uniwersalnej bazującej na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 13-18 lat.

 

Prowadzący:

  • dr Piotr Karpiński- konsultant ds. narkomanii oraz pomocy-psychologiczno-pedagogicznej PPP w Lubaniu
  • Stanisław Maciaszek – współzałożyciel Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii , autor wielu programów profilaktycznych realizowanych na terenie całego kraju,

terapeuta  Ośrodka Psychoterapii  ,,Strefa Zmiany” działającego w ramach SCPiP wykładowca Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Autor i współautor szeregu publikacji dotyczących terapii i profilaktyki m.in.: Podręcznika ,,Trening kompetencji społecznych”

 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 marca 2017 r.

nr telefonu 756465110 (PPP).

Ilość Uczestników ograniczona. Dla pierwszych 10 zgłoszeń przewidziano upominki od Organizatorów.