FONOHOLIZM – podsumowanie konferencji


Brak jest oficjalnej nazwy dla zjawiska nadużywania mediów elektronicznych. Funkcjonują takie określenia jak: fonoholizm, siecioholizm, sieciozależność, cyberzależność, internetoholizm, internetozależność, infoholizm, infozależność oraz uzależnienie od komputera, uzależnienie  od korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (e-uzależnienie).

Ponieważ problem stał się zjawiskiem na tyle powszechnym, bowiem dotyczy dzieci i dorosłych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu Małgorzata Grzesiak uznała go  za okazję do pogłębienia wiedzy i świadomości zapraszając uczniów, nauczycieli, specjalistów oraz rodziców na konferencję szkoleniową : „Fonoholizm-syndrom naszych czasów” . Patronat nad kolejnym Wydarzeniem  Edukacyjnym  Roku objęli Starosta Lubański Walery Czarnecki oraz Burmistrz Miasta Arkadiusz Słowiński uczestnicząc w pierwszej części dedykowanej uczniom z miasta i powiatu lubańskiego.

Merytoryczną część powierzono  socjologowi społecznemu dr Maciejowi Dębskiego z Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, wykładowcy akademickiemu w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat konferencji wpisał się w jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określony przez MEN (pkt.3.Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych).

Aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zgromadziła blisko 500 uczniów oraz 70  dorosłych, którzy wysłuchali niezwykle interesującego wykładu mierząc się z własnym poziomem e-uzależnienia.

Dr Maciej Dębski w swoim wystąpieniu podkreślił, że podłoże e-uzależnienia jest w zasadzie takie samo jak w przypadku innych uzależnień.  Zauważył, że zbyt częste korzystanie z przedmiotów, urządzeń czy podejmowanie pewnych zachowań może prowadzić do nałogów (uzależnień), które niosą za sobą negatywne skutki nie tylko w sferze emocji ale także  dla zdrowia. Media cyfrowe i urządzenia mobilne są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Jeśli są wykorzystywane świadomie i odpowiedzialnie, pomagają w edukacji i pracy, dostarczają informacji i rozrywki oraz służą do komunikacji. Gorzej gdy stają się przedmiotem agresji, wykorzystania prywatności, hejtem- słowem służą przemocy skierowanej wobec drugiego człowieka.

Działania profilaktyczne powinny być  adresowane do grup ryzyka jakim są dzieci od najmłodszych już lat. Powinny zostać dostosowane do odbiorców oraz uwzględniać podłoże i charakter uzależnienia, a także cel, który może zostać osiągnięty w różny sposób.

Stwierdził, że w procesie wspomagania rodziców w przeciwdziałaniu e-uzależnieniu dzieci i młodzieży istotną rolę odgrywają placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne poprzez realizację programów profilaktycznych i wychowawczych prowadzonych w ramach zajęć szkolnych.

Służyć temu będzie przekazany wszystkim nauczycielom i specjalistom Program „FONOLANDIA”- jak skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych. Jest to pierwszy w Polsce kompleksowo opracowany projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych użytkowników:5 i 6- latków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Tej kategorii wiekowej postanowiono w miesiącu październiku zaproponować kolejną edycję szkolenia. Uczestnicy szkolenia zaopatrzeni zostali w niezwykle starannie opracowane materiały dydaktyczne, tablice poglądowe, które z pewnością ułatwią pracę specjalistów oraz rodziców.

Dyrektor Małgorzata Grzesiak w roku Jubileuszu 50-lecia istnienia Poradni rekomendowała wiele ciekawych spotkań i konferencji jako Wydarzenia Edukacyjne Roku.

Wspomniana konferencja, która odbyła się 23 maja 2018 roku i sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Lubań oraz Powiatu Lubańskiego, do takiego Wydarzenia z pewnością pretenduje.