Ferie


Szanowni Państwo!

W związku trwająca pandemią COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 2021 pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów w formie telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie placówki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

·        Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii
dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu lubańskiego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zamieszczone są w harmonogramie.

·        Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Poradni


należy telefonicznie umówić wizytę, telefon do sekretariatu 075 646 51 10 dostępny w godzinach 8:00 – 14:00

·        Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEiN, w celu uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej   800 080 222

·        W trakcie ferii zimowych odbywać się będą planowe zajęcia w ramach ZIMOWEJ AKADEMII REHABILITACYJNEJ dla dzieci realizujących Program WWR „Za Życiem”.

·        Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez uczestników półkolonii organizowanej
w Młodzieżowym Domu Kultury .

mgr Małgorzata Grzesiak

Dyrektor Poradni