„Efektywny dialog jako sposób wspomagania dzieci i młodzieży w radzeniu sobie ze stresem.”


15 grudnia 2016 roku w Sali Konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju ,,TRET” odbyła się konferencja szkoleniowa  „Efektywny dialog jako sposób wspomagania dzieci i młodzieży w radzeniu sobie ze stresem” (jako konsekwencje uzależnień od środków psychoaktywnych oraz tytoniu.  Konferencja została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubaniu i Samorząd Miasta Lubań.

Osobą prowadzącą konferencję szkoleniową był psycholog Sławomir Kulczyk- psycholog, filozof, pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno- Społecznego SWPS Wrocław, wykładowca, certyfikowany psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i była cennym przedsięwzięciem rozwijającym warsztat przybyłych specjalistów. Problematyka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem jest wyjątkowo ważna, gdyż zjawisko stresu towarzyszy człowiekowi w życiowym funkcjonowaniu.  Jeżeli osoba nie posiada właściwych zasobów i umiejętności do konstruktywnego radzenia sobie z nim, niestety wówczas niekorzystnie kierunkuje swoje działania. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na wspieranie dzieci i młodzieży w pozytywnym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Na początku konferencji prowadzący omówił tematykę stresu psychologicznego. Podkreślone zostały kwestie sytuacji stresowych i ich natężenia oraz zasoby radzenia sobie ze stresem. Omówiono różne style radzenia sobie ze stresem i ich strategie, do których zaliczyć można  korzystne, bądź niekorzystne drogi postępowania. Podczas dyskusji dokonano refleksji na temat: ,,Co współcześnie powoduje największy stres u młodzieży?” W trakcie dyskusji padło bardzo wiele złożonych i różnorodnych problemów,  z którymi musi borykać się młodzież i nadwyrężają jej kondycję psychofizyczną i emocjonalną. Należą do nich m.in. tempo współczesnego świata, trudności w szkole, w nauce, problemy w rodzinie, kwestie samooceny i relacji i z innymi ludźmi. Jeżeli młody człowiek nie potrafi w pozytywny sposób radzić sobie z przeciwnościami, frustracjami, problemami, ucieka się do destrukcyjnych sposobów, do których należą m.in. uzależnienia od środków psychoaktywnych i nikotyny.

Psycholog Sławomir Kulczyk omówił rolę dialogu w redukcji stresu oraz przedstawił specyfikę efektywnego dialogu i ogólną strukturę rozmowy. Prowadzenie efektywnego dialogu kierowanego przez psychologa, pedagoga, stanowi bardzo ważne narzędzie w pracy zawodowej.  Podczas konferencji nastąpiła również część warsztatowa, w trakcie której ćwiczono w praktyce wykorzystanie konstruktywnego dialogu. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym można sprawdzić swoje umiejętności i wykorzystać nabytą wiedzę. Na zakończenie podsumowano całokształt konferencji.

opracowała psycholog Poradni Psychologicznej w Lubaniu  Agnieszka Konopska