DBAM O MÓJ Z@SIĘG – warszataty szkoleniowe


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza na warsztaty szkoleniowe organizowane  przy współudziale Fundacji „DBAM O MÓJ Z@SIĘG”  z udziałem dr Macieja Dębskiego