Bez kategorii


„Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście lokalnych form pomocy specjalistycznej”

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pt. „ Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście lokalnych form pomocy specjalistycznej” w dniu 07.06.2019 r, o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.


Ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.: na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, na okres II etapu edukacyjnego […]


,,Terapia autyzmu”

  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych zaprosił pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem na konferencję szkoleniową pt. ,, Nowe technologie w terapii autyzmu.”


Półkolonie terapetuczne

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 27.06.2016r. – 08.07.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej, pt: „ Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień.” dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu […]


Szkolenie „Nowe technologie w terapii autyzmu”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu realizując zadania z zakresu wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów oraz nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem na bezpłatne szkolenie pt. „Nowe technologie w terapii autyzmu”. w dniu 22.06.2016 r. godz. 10:00 – 13:00.


Zaproszenie

Zaproszenie  Burmistrz Miasta Lubania  oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  serdecznie zapraszają do udziału w  MARATONIE PROFILAKTYCZNYM: ”Mamo, Tato ratuj – pomóżcie mi żyć bez uzależnień”   w dniu 22 maja 2015 r. o godz.11 w Auli Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im.Adama Mickiewicza   W programie: Przywitanie Gości oraz Uczestników Maratonu Profilaktycznego – mgr […]