Bez kategorii


Ferie

Szanowni Państwo! W związku trwająca pandemią COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 2021 pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów […]


„Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście lokalnych form pomocy specjalistycznej”

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pt. „ Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście lokalnych form pomocy specjalistycznej” w dniu 07.06.2019 r, o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.


Ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.: na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, na okres II etapu edukacyjnego […]


,,Terapia autyzmu”

  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych zaprosił pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem na konferencję szkoleniową pt. ,, Nowe technologie w terapii autyzmu.”


Półkolonie terapetuczne

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 27.06.2016r. – 08.07.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej, pt: „ Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach – wakacje bez uzależnień.” dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu […]


Szkolenie „Nowe technologie w terapii autyzmu”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu realizując zadania z zakresu wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów oraz nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem na bezpłatne szkolenie pt. „Nowe technologie w terapii autyzmu”. w dniu 22.06.2016 r. godz. 10:00 – 13:00.