Porada Dnia


ROZWÓJ MATEMATYCZNY DZIECI

Kompetencje matematyczne dziecka na progu pierwszej klasy to konsekwencja wielowątkowego i złożonego procesu rozwojowego na który składają się dotychczasowe osiągnięcia dziecka w sferze percepcji, pamięci, motoryki i orientacji przestrzennej, myślenia. Ramy tego artykuły nie pozwalają na szczegółowe omówienie tych wszystkich obszarów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre z nich:


Termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się – prawne uregulowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 228, poz. 1491, z późn. zm./, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się […]


Komputer – plusy i minusy. Jak chronić dziecko przed uzależnieniem?

Komputer w dzisiejszych czasach  to sprzęt wręcz codziennego użytku. Dzieciom i młodzieży nawet sobie trudno wyobrazić, że kiedyś- i to tak wcale niedawno temu- komputerów nie było lub stanowiły rzadkość.   Oczywiście, to ogromny postęp techniki. Plusów komputeryzacji jest bardzo wiele.   Możemy do nich zaliczyć między innymi: szybki dostęp […]


Prawidłowy słuch jako warunek właściwego rozwoju małego dziecka

Przyczyną nieharmonijnego rozwoju dziecka w wielu sferach jego życia może być uszkodzenie słuchu. Podwyższone ryzyko uszkodzenia słuchu występuje przede wszystkim wtedy, gdy:   W rodzinie były przypadki utraty słuchu w dzieciństwie, Matka dziecka przebyła w okresie ciąży różyczkę, cytomegalię, toksoplazmozę, opryszczkę prostą, Matka w okresie ciąży przyjmowała leki uszkadzające słuch, […]


Świat dziecięcych lęków.

Jednym z problemów, z  jakimi rodzice zgłaszają się  z dziećmi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są m.in.  różnego rodzaju lęki. Jedni boją się ciemności, inni pająków, otwartej przestrzeni, zbyt małych pomieszczeń, odpowiedzi przy tablicy, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, uzewnętrzniania siebie / są nieśmiali/, oceny, chodzenia do szkoły. Można byłoby mnożyć sytuacje, które […]


Porada miesiąca – Nie tylko z okazji Dnia Dziecka

Porada miesiąca Nie tylko z okazji Dnia Dziecka          Kiedy rodzice myślą o swoich dzieciach, bardzo często pragną- Aby dziecko było zdrowe, szczęśliwe, radosne… Żeby mieć również dobry kontakt z dzieckiem… Porozumienie, serdeczną więź… Jest takie powiedzenie, że kapitał dziecka jest jak walizka. Co do niej jako rodzice  włożymy, […]


PLANOWANIE DROGI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW: CZYNNIKI WYBORU ZAWODU.

Miesiąc kwiecień jest miesiącem pisania testów gimnazjalnych w kl. III, których wyniki wraz z innymi czynnikami są przepustką do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Ostateczna decyzja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej następuje w maju. Poprzedzona jest wieloletnią refleksją nad wyborem ścieżki zawodowej kształtowanej m.inn przez rodziców nauczycieli, osoby znaczące i ważne dla uczniów, osoby, […]