Porada Dnia


Jak przetrwać czas zagrożenia epidemią? Porady dla rodziców.

Czas zagrożenia epidemią to wyjątkowy czas dla wielu rodzin. Zamknięte szkoły, łączenie konieczności pracy (w tym pracy zdalnej) z obowiązkami domowymi oraz dodatkowo z nauczaniem dzieci, bywa dla wielu osób sporym wyzwaniem. Jak sobie radzić z tą sytuacją? Przede wszystkim daj sobie czas. Adaptacja do nowej sytuacji nie odbywa się […]


Wybuchy złości u dzieci – wybrane aspekty pracy psychologa z rodziną dziecka.

Zjawisko występowania u dzieci gwałtownych wybuchów złości, niezrozumiałych z perspektywy rodzica, bywa częstym powodem podejmowania decyzji o konsultacji psychologicznej. Rodzice obawiają się, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, skoro przejawia ono zachowania, które trudno dorosłemu wytłumaczyć i zaakceptować. Przykładem może być gwałtowny wybuch złości (np. krzyk, gwałtowne ruchy ciała, rzucanie przedmiotami) […]


ROZWÓJ MATEMATYCZNY DZIECI

Kompetencje matematyczne dziecka na progu pierwszej klasy to konsekwencja wielowątkowego i złożonego procesu rozwojowego na który składają się dotychczasowe osiągnięcia dziecka w sferze percepcji, pamięci, motoryki i orientacji przestrzennej, myślenia. Ramy tego artykuły nie pozwalają na szczegółowe omówienie tych wszystkich obszarów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre z nich:


Termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się – prawne uregulowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 228, poz. 1491, z późn. zm./, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się […]


Komputer – plusy i minusy. Jak chronić dziecko przed uzależnieniem?

Komputer w dzisiejszych czasach  to sprzęt wręcz codziennego użytku. Dzieciom i młodzieży nawet sobie trudno wyobrazić, że kiedyś- i to tak wcale niedawno temu- komputerów nie było lub stanowiły rzadkość.   Oczywiście, to ogromny postęp techniki. Plusów komputeryzacji jest bardzo wiele.   Możemy do nich zaliczyć między innymi: szybki dostęp […]


Prawidłowy słuch jako warunek właściwego rozwoju małego dziecka

Przyczyną nieharmonijnego rozwoju dziecka w wielu sferach jego życia może być uszkodzenie słuchu. Podwyższone ryzyko uszkodzenia słuchu występuje przede wszystkim wtedy, gdy:   W rodzinie były przypadki utraty słuchu w dzieciństwie, Matka dziecka przebyła w okresie ciąży różyczkę, cytomegalię, toksoplazmozę, opryszczkę prostą, Matka w okresie ciąży przyjmowała leki uszkadzające słuch, […]


Świat dziecięcych lęków.

Jednym z problemów, z  jakimi rodzice zgłaszają się  z dziećmi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są m.in.  różnego rodzaju lęki. Jedni boją się ciemności, inni pająków, otwartej przestrzeni, zbyt małych pomieszczeń, odpowiedzi przy tablicy, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, uzewnętrzniania siebie / są nieśmiali/, oceny, chodzenia do szkoły. Można byłoby mnożyć sytuacje, które […]