„Budowanie relacji z uczniami (grupą) oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu zaprasza
na konferencję szkoleniową organizowaną przy współudziale
Instytutu Witelon w Krakowie z udziałem dr Tomasza Waleczko
„Budowanie relacji z uczniami (grupą) oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”
w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:00