„Bezpieczne i aktywne ferie”


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 01.02.2016r. – 05.02.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Zimowej Akademii Profilaktycznej, pt: „Bezpieczne i aktywne ferie” dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16.

Zajęcia będą się odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu ul. Łokietka 2, od godziny 9.00 do 13.00 i będą prowadzone przez pracowników Poradni oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii z uwzględnieniem aktywnych i różnorodnych metod pracy dostosowanych do wieku i możliwości psychoedukacyjnych uczniów.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają ciepły posiłek ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Możliwość zgłaszania dzieci na zajęcia (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

Telefon kontaktowy: 75 646 51 10

Do pobrania: ppp_polkolonie_2016.pdf