„2021 Rokiem Ludwika Anioła”


W dniu 17 grudnia 2021 r. w ramach projektu „2021 Rokiem Ludwika Anioła”, TPD Koło przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zorganizuje dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – szkole której nauczycielem i wicedyrektorem był mgr Ludwik Anioł – „POTYCZKI ORTOGRAFICZNE Z ANIOŁEM.

Odbiorcami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół. W tym dniu społeczność szkoły obchodzi też Dzień Patrona Szkoły.

Od wielu lat TPD Koło przy PPP w Lubaniu organizuje działania podnoszące kompetencje czytelnicze i literackie wśród uczniów lubańskich szkół, przybliżające historię miasta i jego mieszkańców.

W tym roku z okazji 100 rocznicy urodzin Ludwika Anioła, by upamiętnić Jego pracę i wkład w rozwój wielu pokoleń lubańskich licealistów, Koło zorganizuje Dyktando Miejskie w oparciu o twórczość literacką Profesora.

Zapoznanie szerokiego kręgu obecnych licealistów z sylwetką i twórczością Pana Ludwika Anioła pozwoli na upamiętnienie życia i spuścizny literackiej wybitnego mieszkańca Lubania i cenionego Pedagoga.

„Potyczki ortograficzne z Aniołem” będą także okazją do spotkania uczniów z Profesorami Szkoły, którzy mieli okazję pracować w tych samych latach z Ludwikiem Aniołem. Podzielą się Oni wspomnieniami z okresu pracy Szkoły w latach tworzenia oświaty na ziemiach polskich po II Wojnie Światowej. Przytoczone zostaną humorystyczne kawały Ludwika Anioła zamieszczone w wydanej książce „III Centurie kawałów”.