Archiwum dnia: 19 stycznia 2016


„Bezpieczne i aktywne ferie”

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 01.02.2016r. – 05.02.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Zimowej Akademii Profilaktycznej, pt: „Bezpieczne i aktywne ferie” dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16. […]