Archiwa miesięczne: Marzec R


Nowe zasady rejestracji

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, z  dniem 15 marca przy rejestracji pacjenta wymagany jest numer PESEL