Archiwum dnia: 29 stycznia 2013


Kogo dotyczy wydłużanie cyklu edukacyjnego

Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Zwiększa się wtedy proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Przedłużenie możliwe jest na każdym etapie edukacyjnym. Przepis dotyczy wszystkich uczniów niepełnosprawnych niezależnie od szkoły, w której pobierają naukę. Przedłużenie etapu edukacyjnego może więc nastąpić w szkole […]