Archiwum roku: R


„Cała Polska czyta dzieciom” – Porada Miesiąca

  PORADA MIESIĄCA wrzesień  „Cała Polska czyta dzieciom” – akcja pod takim tytułem, mająca miejsce w mediach jakiś czas temu, zachęciła wielu rodziców do czytania dzieciom w czasach zdominowanych przez przekaz wizualny. Jasno wyartykułowano, że choć wygodnie jest posadzić dziecko przed telewizorem, czego się zresztą pociechy żarliwie domagają, to jednak […]


Tydzień Świadomości Dysleksji

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza na spotkania i konsultacje w siedzibie Poradni w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji   dnia 23.10.2013 w godz. 9.00- 11.00 „Świadomość dysleksji”- spotkanie dla pedagogów szkolnych w ramach Grupy Wsparcia „Poradnia – Pedagodzy”   Osoby prowadzące: psycholog Agnieszka Konopska pedagog Beata Bodziona pedagog […]


Zasady wydawania opinii o dysleksji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być […]Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu

serdecznie zaprasza pedagogów szkolnych szkół podstawowych

i gimnazjalnych powiatu lubańskiego  na kolejną edycję programu wspierającego pedagogów szkolnych „Poradnia- Pedagodzy”.

 

Osoby prowadzące:

psycholog Agnieszka Konopska

pedagog Beata Bodziona

pedagog Hanna Harasimiuk

 

Spotkania będą się odbywały w siedzibie Poradni od godziny 9.00 do 11.00.

 

Proponowana tematyka spotkań w obszarach m.in. związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ 2014:

 

  • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  • Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
  • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

 

 

Terminy spotkań: 

23.10. 2013

20.11. 2013

18.12. 2013

 22.01. 2014

19.03. 2014

16.04. 2014

 21.05. 2014

                                                                            Serdecznie zapraszamy!


Warsztat skutecznego uczenia się (…)

Warsztat skutecznego uczenia się PLANOWANIE I ORGANIZACJA- to jedne z najważniejszych czynników osiągania sukcesu. Należy zawsze dokładnie zapisywać zadania domowe i odrabiać je najlepiej w tym samym dniu, w którym są zadane. Powtarzać wiadomości, opracować plan nauki i powtarzania materiału przed sprawdzianem- wyznaczyć porę nauki. Powtarzanie nie jest stratą czasu, lecz inwestycją– dzięki niemu […]


Seksualne potrzeby nastolatek

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie i antykoncepcji? Temat seksualnej edukacji młodzieży jest wciąż w naszym społeczeństwie kontrowersyjny. Kto i jak powinien uświadamiać młodego człowieka w tej kwestii? W ogóle temat seksu jest tematem tabu, nie rozmawiają o nim partnerzy i małżonkowie ani rodzice ze swoimi dziećmi. A to właśnie […]


13.03.2013 odbyło się w siedzicie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kolejne spotkanie Grupy Wsparcia „PORADNIA – PEDAGODZY”.

Przewodnią tematyką bieżących zajęć były: Zespół FAS i zjawisko OPTO- DYSLEKSJA.   Spotkania Grupy Wsparcia „PORADNIA – PEDAGODZY- mają wieloletnią i bardzo pozytywną tradycję w działaniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu. Stanowią ofertę wsparcia i wzajemnej współpracy Poradni z pedagogami szkolnymi szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lubańskiego. Tegoroczną edycję programu prowadzą: psycholog Agnieszka Konopska, pedagog Beata Bodziona, pedagog Hanna Harasimiuk.   […]