Roczne archiwa: R


Spotkanie ‚Poradnia- Pedagodzy’

» Spotkanie ‚Poradnia- Pedagodzy’ Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu serdecznie zaprasza pedagogów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lubańskiego na kolejną edycję programu wspierającego pedagogów szkolnych ‚Poradnia- Pedagodzy’. Osoby prowadzące: psycholog Agnieszka Konopska pedagog Beata Bodziona pedagog Hanna Harasimiuk Spotkania będą się odbywały w siedzibie Poradni od godziny 9.00 do 11.00. Proponowana tematyka spotkań […]


Uczeń niepełnosprawny

W polskim systemie oświaty uczniem niepełnosprawnym jest uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Są to uczniowie z następującymi rodzajami niepełnosprawności: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym […]


Sąd nie może już skierować ucznia sprawiającego problemy wychowawcze do ośrodka socjoterapii

Od 1 stycznia 2012 roku sąd nie może już skierować nieletniego do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Trafi tam więc dużo mniej uczniów, sprawiających problemy wychowawcze. Od 1 stycznia 2012 roku zmieniły się zasady umieszczania w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS) uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze, np. nie realizują obowiązku szkolnego. Podstawą do […]