Wspomnienia z wakacji 2013 (Półkolonie terapeutyczne)


Półkolonie terapeutyczne

 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu

 

Wspomnienia z wakacji 2013

 

                 Wieloletnią tradycją Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu jest realizowanie półkolonii terapeutycznych w okresie wakacyjnym.

Zajęcia były prowadzone przez specjalistów Poradni: psychologów, pedagogów oraz logopedów. Wakacyjne spotkania trwały od 1.07.2013 do 5.07.2013.

Tematem przewodnim półkolonii było konstruktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Zajęcia miały zróżnicowaną  postać i wspierały wszechstronny rozwój dzieci w aspekcie twórczym, ruchowym, rekreacyjnym, terapeutycznym.

Każde dziecko miało możliwość skorzystania z badania lateralizacji. Letnie półkolonie terapeutyczne zawierały również bardzo interesujące elementy dogoterapii.

Prowadzone przez Poradnię zajęcia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas spotkań panowała miła i twórcza atmosfera.

Najsympatyczniejszymi słowami oddźwięku zajęć są  wrażenia  samych dzieci.  Zostały one uwiecznione w kronice, a później na zdjęciach.

Fotograficzna galeria przedstawia prace plastyczne uczestników oraz fragmenty kroniki.

 

zdjęcia i tekst Agnieszka Konopska