COVID-19 – Informacja   Ostatnio zaktualizowane!

     Dyrektor Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu, po uzgodnieniu  z Organem Prowadzącym, w  związku z epidemią koronawirusa COVID-19 informuje, że zawiesza przyjęcia w ramach diagnozy i terapii w siedzibie Poradni od dnia 16 marca 2020r. do odwołania. W sytuacji koniecznej istnieje możliwość udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z […]


KONSEKWENCJE EDUKACYJNE ZABURZEŃ WZROKOWYCH U DZIECI – OPTODYSLEKSJA   Ostatnio zaktualizowane!

Nauka w szkole w znacznym stopniu opiera się na spostrzeżeniach wzrokowych. Wzrok jest podstawowym zmysłem biorącym udział w procesie edukacyjnym, dostarcza 80 % informacji   z otoczenia, umożliwia poznawanie otaczającej rzeczywistości, ułatwia orientację przestrzenną. Percepcja wzrokowa – jest zdolnością do rozpoznawania, różnicowania                                  i interpretowania bodźców wzrokowych na podstawie własnych doświadczeń zdobytych […]


„Wspomnienia stabilizują naszą trudną codzienność”   Ostatnio zaktualizowane!

Wielu spośród nas w obecnym czasie podejmuje zróżnicowane działania, mimo ograniczonej mobilności, w celu poprawy komfortu swojego życia, zapobieżenia także podstawowym potrzebom ludzkim. Ten czas, a właściwie niekiedy jego spory nadmiar, pozostający jako konsewkwencja wymuszonego zaniechania aktywności – w związku z pandemią – wywołuje efektywny natłok przemyśleń. Wśród wielu refleksji […]


Jak uczyć się skutecznie(j) – kilka wskazówek dla uczniów i ich rodziców   Ostatnio zaktualizowane!

Istnieje powiedzenie, że uczymy się przez całe życie. Ale jak to zrobić, by się nauczyć? Planując naukę, zwłaszcza samodzielną, warto zwrócić uwagę na kilka czynników: Otoczenie  zadbaj o porządek i usuń z pola widzenia wszystkie rzeczy, które mogłyby być rozpraszające. Niektórzy lepiej uczą się w ciszy, inni potrzebują muzyki w […]


Ćwiczenia dla uczniów w zakresie czytania i poprawnej pisowni języka polskiego – do pracy w domu.   Ostatnio zaktualizowane!

     Jednym z ważniejszych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń w nauce, zwłaszcza czytania i pisania, znacznej grupy uczniów. Nabycie umiejętności czytania i pisania w pierwszych latach nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, pomimo własnego wysiłku, pomocy nauczycieli i rodziców nie […]


„Krótkie informacje o wadach wymowy” – {S,Z,C,DZ}   Ostatnio zaktualizowane!

Głoski {s, z, c, dz} to głoski przedniojęzykowo-zębowe. Aby powstał prawidłowy dźwięk przednia część języka musi zbliżyć się do przednich zębów, mowy które są zbliżone do siebie. U pewnej liczby dzieci dźwięk ten powstaje przez zbliżenie czubka języka do górnych zębów,  a u niektórych do dolnych przednich zębów. Różnic w […]


COVID-19 – zawieszone przyjęcia

Dyrektor Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu, po uzgodnieniu  z Organem Prowadzącym, w  związku z zagrożeniem epidemią koronawirusem COVID-19 informuje, że zawiesza przyjęcia w ramach diagnozy, terapii, WWR „Za Życiem”  oraz wszelkie konsultacje osobiste , do dnia 10.04.2020 r. Specjaliści Poradni pozostają w gotowości do pracy. W sytuacji koniecznej istnieje […]


Gdy Twoje dziecko ma dyslalię. Kilka słów o nieprawidłowej artykulacji i terapii logopedycznej na przykładzie głoski „sz”.

Przy prawidłowej artykulacji niezbędny jest w pełni sprawny aparat artykulacyjny. Wszelkie anatomiczne anomalie w jego budowie mogą powodować zaburzenia w prawidłowej produkcji dźwięków mowy. Ekspresja mowy opiera się na trzech głównych filarach: oddychaniu, fonacji i artykulacji[1]. Na każdym spośród wymienionych etapów produkcji mowy może dojść do  zaburzeń, których wynikiem jest […]


Jak stymulować mowę dziecka. Porady dla rodziców.

Rodzice jako najbliższe osoby dla dziecka, wykonując czynności związane z jego pielęgnacją oraz codziennym funkcjonowaniem mogą wpływać na rozwój mowy dziecka i ją stymulować. – W trakcie zwykłych czynności związanych z pielęgnacją, ubieraniem, karmieniem, wychodzeniem na spacer, należy dziecku opisywać  to, co się widzi i to co się robi, za […]